NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

ĐỒNG NAI & CỬU LONG

TẬP SAN 10 - 2016

NGHIÊN CỨU & BIÊN KHẢO

Tiếng Việt mến yêu

Vài suy nghĩ về vai trò của giáo viên trong việc giữ gìn và phát triển sự trong sáng của tiếng Việt

Nguyễn văn Bon, PhD

Đọc thêm...

Tại sao nên khuyến khích con em sanh trưởng tại Úc học giỏi Tiếng Việt?

Bích Ngọc

Đọc thêm...

Học sinh Úc Châu và môn học Lịch Sử – Nhận xét qua Kỳ thi HSC 2015

Trần Thạnh, PhD

Đọc thêm...

Ba Phụ Nữ Trong Sự Nghiệp Làm Báo Tiền Bán Thế Kỷ 20

Dương Thanh Bình, PhD

Đọc thêm...

Thỏa ước Paris COP 21 về BĐKH & những tác dụng đối với hai quốc gia Úc, Việt

Huỳnh Long Vân, PhD

Đọc thêm...

Ðập thủy điện và vấn đề phát triển bền vững tại các quốc gia hạ nguồn sông Mêkong

Trương Minh Hoàng

Đọc thêm...

Sông ngòi Miền Trung

Thái Công Tụng

Đọc thêm...

Tết Nguyên Đán Việt Nam - Ý Nghĩa Và Phong Tục

Phạm Thị Nhung

Đọc thêm...

Thế giới thực vật qua thi ca Việt

Thái Công Tụng

Đọc thêm...

Mỹ Tho qua mấy vần ca dao

BS Phan Giang Sang

Đọc thêm...

THAM LUẬN

Di sản của hai lãnh tụ vào giai đoạn cuối quyền lực: Hiệp định TPP và Việt Nam trong thời kỳ sau Barack Obama và Nguyễn Tấn Dũng

* Ls Lưu Tường Quang

Đọc thêm...

Kết luận về những con đập trên sông Mekong: Tại sao cần xem xét lại

Trần Thạnh, PhD

Đọc thêm...

Việt Nam có cơ hội thắng không nếu kiện Trung Quốc để đòi lại chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa?

LS Nguyễn Văn Thân

Đọc thêm...

Điểm giống nhau giữa chính phủ Cộng Hòa Nam Kỳ Tự Trị với Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam

Vương Kim Hùng

Đọc thêm...

“Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

Stephen B. Young

Đọc thêm...

Trung Quốc: một cường quốc nửa vời

Lâm Văn Bé

Đọc thêm...

Vài suy nghĩ về bản tính Con Người và Dân tộc qua hiện tình xã hội Việt Nam

Lê Quang Hiền

Đọc thêm...

Sự thay đổi Luật Bảo Hiểm Xã Hội và quyền lợi của người Lao Động Tại Việt Nam

T H Ho

Đọc thêm...

THƠ

Get out China

Marcus Phu-An Nguyen

Đọc thêm...

TRUYỆN NGẮN & HỒI KÝ

Hồi Ký Dang Dở...

Dương Hiếu Nghĩa

Đọc thêm...

Tâm tình bên tách cà phê

GS. Châu Tiến Khương

Đọc thêm...

TIN TỨC & SINH HOẠT

Ông Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh:

Lập lại Giáo Điều Xã Hội Chủ Nghĩa và không gây ảnh hưởng gì đến sách lược của Trung Quốc tại Biển Đông - Carl Thayer

*Ngoc Hân, Đài VOA Washington DC

Đọc thêm...

Hình ảnh ngày phát hành Tập San số 9

Đọc thêm...