NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

ĐỒNG NAI & CỬU LONG

TẬP SAN 12 - NĂm 2018

NGHIÊN CỨU & BIÊN KHẢO

Hành trình nhận thức về một nhân vật lịch sử: Petrus Trương Vĩnh Ký

Trần Thạnh, PhD

Đọc thêm...

Tình yêu quê hương đất nước

Tính dân tộc trong các bài học quốc văn bậc tiểu học của nền giáo dục Miền Nam Việt Nam trước năm 1975

Nguyễn văn Bon, PhD

Đọc thêm...

Bốn Mươi Năm Định Cư:

Người Việt Trên Đất Úc - Bối Cảnh và Chân Dung

* Ls Lưu Tường Quang, AO

Đọc thêm...

Những nhà lãnh đạo Việt Nam bạn- thù xuất thân từ trường Trung Học Mỹ Tho

Lâm Văn Bé

Đọc thêm...

Nguyễn Đình Chiểu qua lăng kính của người Pháp và người Việt Cộng Sản

Lâm Văn Bé

Đọc thêm...

Phan Châu Trinh, người đi trước thời đại của mình cả trăm năm

Lương Nguyên Hiền

Đọc thêm...

Viện Dục Anh ở Sài Gòn

Dương Thanh Bình, PhD

Đọc thêm...

Dòng sử Việt qua ca dao

Lý Hữu Phước

Đọc thêm...

Cà Mau - Bạc Liêu qua mấy vần ca dao

BS Phan Giang Sang

Đọc thêm...

tham luận

Tưởng niệm Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản:

Tấm gương sáng cho hậu thế

Huỳnh Long Vân PhD

Đọc thêm...

Đồng bằng sông Cửu Long và những bước phát triển tự huỷ hoại 1975 – 2018

Ngô Thế Vinh

Đọc thêm...

A New Perspective on Human Rights in Vietnam

Mai Thanh Truyết, PhD

Đọc thêm...

Mậu Thân 1968: 50 Năm nhìn lại - Nỗi Đau Không Dứt

THHo

Đọc thêm...

Vài suy nghĩ về nỗi sợ hãi và lòng can đảm, dân trí và vận mệnh dân tộc

Lê Quang Hiền

Đọc thêm...

NHẠC QUÊ HƯƠNG

Cần Thơ Sông Nước Ngàn Thương

La Tuấn Dzũng

Đọc thêm...

TRUYỆN NGẮN & HỒI KÝ

BÍCH THUẬN, NGÔI SAO SÁNG TRÊN VÒM TRỜI CA KỊCH CẢI LƯƠNG VIỆT NAM

Phạm Thị Nhung

Đọc thêm...

Ngày Tết kể chuyện

Cơm Thố Chợ Cũ Ngày Xưa

Nam Sơn Trần Văn Chi

Đọc thêm...

Long An: Quê Hương Vàm Cỏ.

Nguyễn Văn Chấn

Đọc thêm...

HOA TRANG

Phạm Thành Châu

Đọc thêm...

LÁ TRẦU KHÔNG

Châu Đan Thanh

Đọc thêm...

điểm sách

Book Review:

Nathalie Huynh Chau Nguyen’s South Vietnamese Soldiers – Memories of the Vietnam War and After,

Praeger, Santa Barbara, CA [2016]

* By Tuong Quang Luu

Đọc thêm...

TIN TỨC & SINH HOẠT

Đồng bằng Cửu Long trước những tác động của con người

Thanh Phương, RFI

Đọc thêm...