NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

ĐỒNG NAI & CỬU LONG

TẬP SAN 11 - 2017

nghiên cứu & BIÊN KHẢO

Cảm nghĩ về Đất nước và Con người trong quyển:

“Nhân Vật Miền Nam - Một Thời Vang Bóng” của Nam Sơn Trần Văn Chi

Nguyễn văn Bon, PhD

Đọc thêm...

Nam Kỳ Lục Tỉnh:

Đất Nước và Con Người

Lâm Văn Bé

Đọc thêm...

Phan Thanh Giản và việc mất 6 tỉnh Nam kỳ

Huỳnh Long Vân PhD

Đọc thêm...

Hai Người Phụ Nữ Tiên Phong

Trong Phong Trào Tranh Đấu Cho Nữ Quyền Giữa Thế Kỷ 20

Dương Thanh Bình, PhD

Đọc thêm...

KỶ NIỆM 180 NĂM NGÀY SINH

TRƯƠNG VĨNH KÝ: THỬ TÌM HIỂU CÁI NHÌN MỚI TỪ VIỆT NAM

Trần Thạnh, PhD

Đọc thêm...

Four Decades of Resettlement:

The Vietnamese in Australia - a brief historical review

* Tuong Quang Luu, AO

Đọc thêm...

Bốn Mươi Năm Định Cư:

Người Việt Trên Đất Úc - Bối Cảnh và Chân Dung

* Tuong Quang Luu, AO

Đọc thêm...

Trầu Cau trong Đời Sống Văn Hóa Dân Tộc

Phạm Thị Nhung

Đọc thêm...

Đặc tính các vùng sinh thái miền châu thổ sông Cửu Long

Thái Công Tụng

Đọc thêm...

Chữ Quốc Ngữ Chữ Nuớc Ta

Từ Alexandre de Rhodes đến Trương Vĩnh Ký

Lương Nguyên Hiền

Đọc thêm...

Cần Thơ Qua Mấy Vần Ca Dao

BS Phan Giang Sang

Đọc thêm...

Sơ Khảo Về Sự Hình Thành Của Hai Nền Cộng Hòa Ở Miền Nam Việt Nam 1945 - 1975

Triệu Huỳnh Võ, ĐS6

Đọc thêm...

Hiện trạng rạn San Hô tại Việt Nam

Trần-Đăng Hồng, PhD

Đọc thêm...

Nhạc “sến” Quê Hương

Lý Hữu Phước

Đọc thêm...

THAM LUẬN

Tháng 8 và tháng 9: bài học từ hai sự kiện lịch sử

Trần Thạnh, PhD

Đọc thêm...

Dân Trí Việt Nam trong Thời Đại Thông Tin

THHo

Đọc thêm...

TRUYỆN NGẮN & HỒI KÝ

Nhớ Phạm Đình Chương

Phan Lạc Phúc

Đọc thêm...

Vài kỷ niệm với Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Văn Bon

Đọc thêm...

Bản Trường Ca Thăm Nuôi

Huỳnh Thị Hoa

Đọc thêm...

Nguyện Cầu Nhân Đêm Trừ Tịch

Châu Tiên Khương

Đọc thêm...

Bạc Liêu Quê Hương Tôi

Vương Kim Hùng

Đọc thêm...

TIN TỨC & SINH HOẠT

Submission To Australia’s Foreign Policy White Paper 2017

Đọc thêm...

Bản Văn Góp Ý Cho Bạch Thư 2017 về Chính Sách Ngoại Giao của Úc Châu

Đọc thêm...

Buổi Ra Mắt Sách Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai- Cửu Long:

“Việt Nam phát triển không đủ nhanh để trở thành một Malaysia

và có nguy cơ lão hóa trước khi phồn thịnh?”

* NgỌc Hân, ĐÀi VOA Washington DC

Đọc thêm...

Bài giới thiệu “Khoa học phương Tây và Triết lý phương Đông” của TS Kiều Tiến Dũng

Ngày chúa nhật 5/3/2017 tại trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt cộng đồng NVTD/NSW

Nguyễn Văn Chấn

Đọc thêm...