NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

ĐỒNG NAI & CỬU LONG

TẬP SAN 4 - 2010


NGHIÊN CỨU & BIÊN KHẢO

Duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt

Vai trò của gia đình trong việc duy trì tiếng Việt tại hải ngoại

Nguyễn văn Bon, PhD, UWS

Đọc thêm...

Thử tìm giải pháp thủy lợi cho đồng bằng Cửu Long

Trần Đăng Hồng, PhD, Reading, UK

Đọc thêm...

Đại Thần Phan Thanh Giản: Phục hồi danh dự và bảo tồn các di tích văn hoá lịch sử

Tiến sĩ Huỳnh Long Vân

Đọc thêm...

Chữ Tâm trong truyện Kiều hiểu theo tinh thần Tam Giáo Đạo Cao Đài.

Lê Tấn Tài

“Bất tri tam bách dư niên hậu,

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.”

Đọc thêm...

Tuyên ngôn quốc tế về quyền tự quyết của các dân tộc thiểu số trên thế giới 13.09.2007 sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với ba sắc dân: Thượng, Chăm và Khmer Krom tại Việt Nam?

(Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)

Trương Minh Hoàng

Đọc thêm...

Chánh sách khai hóa và khai thác của thực dân Pháp tại Nam Kỳ

Lâm Văn Bé

Đọc thêm...

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa: Thế mạnh của dân tộc

Lê Quế Lâm

Đọc thêm...

TỪ CAO VĂN LẦU ĐẾN BẢN “DẠ CỔ HOÀI LANG”

VƯƠNG KIM HÙNG

Đọc thêm...

NGUỒN GỐC NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Trần Đăng Hồng, Ph.D

Đọc thêm...

Từ BÀI CA VỌNG CỔ đến NGHỆ THUẬT CẢI LưƠNG.

Minh Nguyên

Đọc thêm...

Rau trái Miền Nam

Những ích lợi của cây Chuối và trái Chuối

TRẦN ANH KIỆT

Đọc thêm...

HAI NÀNG CÔNG CHÚA VÀ CUỘC MỞ MANG BỜ CÕI CỦA DÂN TỘC VIỆT

BS. Phan Giang Sang

Đọc thêm...

BẠCH CÔNG TỬ VÀ NGÔI SAO SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG PHÙNG HÁ

Nguyễn Phú Quốc

Đọc thêm...

CAO LÃNH & ĐỒNG THÁP - QUÊ HƯƠNG TÔI

Trần Văn Miêng

Đọc thêm...

THAM LUẬN

VẤN ĐỀ BẮC KINH KHAI THÁC MỎ BÔ-XÍT Ở VIỆT NAM VÀ SÁCH LƯỢC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG QUỐC

Lưu Tường Quang, AO

Đọc thêm...

DÂN TỘC VIỆT - TRIẾT VIỆT và MẢNG VĂN HÓA VÙNG NAM BỘ - CÁCH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI MIỀN NAM

Lê Quang Hiền

Đọc thêm...

Trí thức trước thời cuộc

Trương Minh Hoàng

Đọc thêm...

THƠ

CHIỀU TRÊN SÔNG . QUÁN HÀNG XÉN . ĐÊM KHUYA NGHE LÁ RỤNG . TÌNH QUÊ

Dương Thị Sanh . Phùng Quán . Hạnh Thảo P.B. T

Đọc thêm...

TRUYỆN NGẮN & HỒI KÝ

Con Mén

Tiểu Tử

Đọc thêm...

Đưa dâu trên sông Vàm Cỏ

Đào Anh Dũng

Đọc thêm...

Mẹ mù

Nguyễn Đồng Danh

Đọc thêm...

THĂM CON TRÊN ĐẤT KHÁCH

Phùng Nhân

Đọc thêm...

TIN TỨC & SINH HOẠT

Tưởng nhớ Lâm Thanh:

Thành viên Nhóm Nghiên Cứu Văn Hóa Đồng Nai & Cửu Long, Úc Châu

Lâm Thanh với Cõi Quê Cõi Nhớ

Nam Quan

Đọc thêm...

Nhân vật miền Nam:

Thầy Lương Minh Đáng, trường phái Nhân Điện và những đóng góp cho nhân loại

Minh Đức Uyên Nguyên

Đọc thêm...